loutkovysvet@gmail.com    
+420 739 171 998    
    
       

EKTUALITY

* *              H I T H I T . C O M     -      A U T O   P R O   L O U T K O V Ý   S V Ě T ,   p o m ů ž e t e   n á m   z í s k a t   a u t o ,   a b y c h o m   s e   z a   v á m i  m o h l i   d o s t a t   k a m k o l i v ?             * *              D i v a d l o   L o u t k o v ý   s v ě t    n a   2 7 .  r o č n í k u   f e s t i v a l u   p r o f e s i o n á l n í c h   d i v a d e l   h r a j í c í c h   p r o   d ě t i   M i n i t e a t r o   J i ř í h o   T i b i t a n z l a   z í s k a l o   H L A V N Í     C E N U    F E S T I V A L U .              * *
DOMŮ   
GALERIE   
HRAJEME   
KONTAKT   
O NÁS   
PŘÁTELÉ A PARTNEŘI   
KE STAŽENÍ   
 


NABÍZÍME 

 

 

 

 

 
POLUPRACUJEME, PODPORUJÍ
A POMÁHAJÍ NÁM

Všem ze srdce moc děkujeme!

SPOLUPRÁCE SE SUBJEKTY:
Základní škola Gen. Píky,
Ostrava
Centrum kultury a vzdělání, Moravská Ostrava
Kulturní centrum Cooltour,
Ostrava
Kupé
Opava - kulturně umělecký prostor
Centrum Pant,
Ostrava
Knihovna města Ostravy
Městská knihovna Havířov
Slezské zemské muzeum v Opavě
Památník Petra Bezruče v Opavě

JEDNOTLIVCI:
Jiřina Boková, paní Buříková, Libuše Dufková, Věra Dvořáčková, Hana Dvořáková, Soňa Frídlová, Alžběta Hanzlová,
Dana Holubková, Růžena Hulenová, Eva Jeklová, Dana Kochová, Petra Kozáková, Michaela Kubíčková, Yvona Kršková,
Dagmar Mládková, Eva Mlčáková, Bronislava Neuwirthová, Ivana Powieśniková, Jana Powieśniková, Jarmila Stanovská, Eliška Svatoňová, Kateřina Svobodová, Danuše Šenkyříková, Veronika Štěpánová, Petr Bartusek, Filip Gajdošík, David Honěk, Jiří Jekl, Petr Kiška, Jiří Krška, Josef Pinter, Filip Raček,
Jakub Gabriel Rajnoch, David Ryšánek, Matěj Ryšánek,
Ivo Suchánek, Radim Smetana, Petr Stanovský, Arnošt Svoboda, Petr Sýkora, Vladimír Šmehlík, Jan Wojnar, Vladislav Žurek, Jindřich Žďárský
a rodina, bez které by nebylo nic!


 

 

 

 


DORTY NA ZAKÁZKU 

Divadlo Loutkový svět, Gen. Píky 2975/13A, Moravská Ostrava - Přívoz           loutkovysvet@gmail.com           +420 739 171 998