loutkovysvet@gmail.com    
+420 739 171 998    
    
       

EKTUALITY

* *              H I T H I T . C O M     -      A U T O   P R O   L O U T K O V Ý   S V Ě T ,   p o m ů ž e t e   n á m   z í s k a t   a u t o ,   a b y c h o m   s e   z a   v á m i  m o h l i   d o s t a t   k a m k o l i v ?             * *              D i v a d l o   L o u t k o v ý   s v ě t    n a   2 7 .  r o č n í k u   f e s t i v a l u   p r o f e s i o n á l n í c h   d i v a d e l   h r a j í c í c h   p r o   d ě t i   M i n i t e a t r o   J i ř í h o   T i b i t a n z l a   z í s k a l o   H L A V N Í     C E N U    F E S T I V A L U .              * *
DOMŮ   
GALERIE   
HRAJEME   
KONTAKT   
O NÁS   
PŘÁTELÉ A PARTNEŘI   
KE STAŽENÍ   
 


NABÍZÍME 

 

 

 

 

 
KDO JSME?
Jsme dva nadšenci - David Velčovský a Kateřina Svobodová, kteří se na přelomu roku 2016/17 rozhodli změnit svůj život a odejít ze svého zaměstnání, abychom založili vlastní autorský projekt s názvem Loutkový svět.

Svou současnou práci bereme oba jako životní šanci dělat něco, co má nejen smysl, ale šíří také radost, zábavu, poučení i vzdělání. Dáváme si záležet, všechny loutky/dekorace/rekvizity si navrhujeme a vyrábíme vlastnoručně. Všechna představení přizpůsobujeme konkrétnímu publiku, takže je vlastně každé jedinečné...
 
Vkládáme do toho všechno! Srdce, zkušenosti, energii
i čas a neskutečně nás to baví!
Rádi objevujeme, jakou sílu loutky mají a co dokáží. Dokonce i vlastní děti zapomínají, že před nimi hrají rodiče s loutkou v ruce
a bez zábran se otevírají svým plyšovým nebo dřevěným kamarádům. Přesvědčujeme se o tom i v projektu Loutky v nemocnici, jehož jsme oba součástí.

CO NABÍZÍME?
Náš
Loutkový svět není jen loutkové divadlo. Zahrnuje
v sobě
originální zájezdová autorská představení (za 1,5 roku jsme uvedli přes 30 premiér a děláme
i představení "na míru"),
výrobu vlastních loutek
a charakterů, tvořivé workshopy, zajímavé besedy
a přednášky o historii i typologii loutek, nebo také výstavy a loutkářský archiv knih a textů.
Jde nám o to, abychom v divácích vzbudili zájem o loutky a loutkové divadlo jakožto jedinečný imaginární svět.

Realizujeme loutková představení pro všechny věkové kategorie diváků, zároveň s nimi rádi tvoříme, vedeme je ke kreativitě, snažíme se je naučit rozumět loutkám a loutkářskému řemeslu jako takovému. V tomto smyslu jsme založili na ostravské ZŠ Gen. Píky vlastní ateliér, kde pořádáme především besedy a přednášky, malá představení, nebo kroužek "Loutkáček", kde s dětmi vytváříme loutky podle jejich vlastních návrhů, ty se pak učí ovládat a připraví s nimi představení pro rodiče.

Těší nás, když naše návštěvníky a diváky inspirujeme, naučíme něco nového, pobavíme, rozptýlíme a oni tak zapomenou na všední starosti. Největší odměnou jsou pro nás spokojené a usměvavé tváře. V živé mysli máme vzpomínku na třídu páťáků, kteří nás navštívili
v loutkovém ateliéru a po besedě nám s nadšením řekli,
že jsou loutky lepší než mobil a počítač.

 

 

 

Kateřina Svobodová
vystudovala Obchodní akademii v Opavě a na
Ostravské univerzitě obor sólový koncertní a operní zpěv. Hraje na několik hudebních nástrojů a má sedmiletou praxi na divadelním jevišti. Od narození svých dětí se pracovně věnovala zejména produkční činnosti (produkční spolupráce s Hudebním festivalem Znojmo, Českým svazem biatlonu, Národním divadlem moravskoslezkým, Festivalem Ostrava v Praze aj.)
 David Velčovský
výtvarník a divadelník. Vystudoval SŠPU (Střední uměleckoprůmyslovou školu) v Opavě obor Tvorba hraček a dekorativních předmětů a JAMU obor
Jevištní technologie. Loutkám se věnuje od svých
10 let a své první divadélko založil v 15 letech. V roce 2007 získal od statutárního města Havířova ocenění
TALENT za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní oblasti. Od roku 2007 je také hlavním organizátorem divadelního festivalu pro děti MINITEATRO Havířov.

Divadlo Loutkový svět           loutkovysvet@gmail.com           +420 739 171 998