loutkovysvet@gmail.com    
+420 739 171 998    
    
       

EKTUALITY

* *              H I T H I T . C O M     -      A U T O   P R O   L O U T K O V Ý   S V Ě T ,   p o m ů ž e t e   n á m   z í s k a t   a u t o ,   a b y c h o m   s e   z a   v á m i  m o h l i   d o s t a t   k a m k o l i v ?             * *              D i v a d l o   L o u t k o v ý   s v ě t    n a   2 7 .  r o č n í k u   f e s t i v a l u   p r o f e s i o n á l n í c h   d i v a d e l   h r a j í c í c h   p r o   d ě t i   M i n i t e a t r o   J i ř í h o   T i b i t a n z l a   z í s k a l o   H L A V N Í     C E N U    F E S T I V A L U .              * *
DOMŮ   
GALERIE   
HRAJEME   
KONTAKT   
O NÁS   
PŘÁTELÉ A PARTNEŘI   
KE STAŽENÍ   
 


NABÍZÍME 

 

 

 

 

 
NABÍZÍME / WORKSHOP
VÝTVARNÉ DÍLNY


Realizujeme výtvarné dílny/workshopy kdekoliv je třeba. Rádi v dětech (a nejen u nich) probouzíme kreativitu a snažíme se jim ukázat, jak se dá vyrobit jednoduchá loutka či dekorační předmět, který si mohou vyrobit.

V letech 2017-2019 jsme vedli zájmový výtvarný kroužek zaměřený na loutkové divadlo s názvem "LOUTKÁČEK" na ZŠ Gen. Píky v Ostravě.

Worshopy vedou MgA. Kateřina Svobodová. a BcA. David Velčovský    

 

Divadlo Loutkový svět, Gen. Píky 2975/13A, Moravská Ostrava - Přívoz           loutkovysvet@gmail.com           +420 739 171 998