MINITEATRO JIŘÍHO TIBITANZLA  │  KZ GAMA  │  COOLTOUR    FACEBOOK  │  YOUTUBE
 

DOMŮ ZAJÍMAVOSTI HRAJEME GALERIE PŘÁTELÉ A PARTNEŘI KONTAKT

O PROJEKTU    *    HISTORIE    *    KE STAŽENÍ   *   O NÁS

(r. 2006)
 
PODOBY LOUTKY SUVELÍČKA

(vlevo r. 2003 - 2010, vpravo od r. 2010)
 DAVID VELČOVSKÝ HRAJE DIVADLO
(Městská knihovna Havířov, r. 2000)SCÉNA SUVELÍČKOVA POKOJE S AUTOREM
v rámci výstavy Divadlo - náš život
(r. 2007)


Z HISTORIE LOUTKOVÉHO DIVADLA

Při vzniku divadla stál člověk, kterého uchvátilo loutkové divadlo a touto touhou žil - rozhodl se rozdávat lidem úsměv prostřednictvím loutek a divadla.
I historie má tedy svůj příběh...

Základní stavební kámen Divadla Loutkový svět byl pomyslně položen již v roce 2002
v Havířově, kdy vznikl amatérský loutkářský soubor SuVel (název sloučený ze dvou příjmení Suchánek a Velčovský) při Městském kulturním středisku v Havířově, jenž založil ve svých patnácti letech mladý loutkář David Velčovský.

Soubor se tehdy skládal hlavně z přátel a kamarádů (např. Petr Bartusek, Jan Wojnar, David Ryšánek, Michaela Kubíčková), kteří chtěli Davida podpořit a pomoci mu v jeho zálibě. Mezi nimi byl také Ivo Suchánek, se kterým spolupracoval nejdéle a jehož jméno je také obsaženo v názvu souboru. Bylo to v době, kdy byl hlavní repertoár založen na charakterech Spejbla a Hurvínka, jejichž loutky si ze dřeva David sám vyrobil a které rád imitoval. Díky těmto charakterům získal schopnost improvizace, sledování reakcí diváka
a naučil, jak měnit hlasové dispozice. Aby však nedocházelo ke střetu s autorskými právy, vymyslel David postavičku Suvelíčka. U zrodu byla také paní Bronislava Neuwhirtová, která Davidovu aktivitu podporovala, jelikož byla sama zanícená loutkářka.

První hra s názvem Človíček Suvelíček poprvé aneb Jak to bylo s Faustem měla svou premiéru v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově v březnu 2003.
Tentýž rok se konalo první hostování souboru na festivalu Divadelní skopičiny v Odrách (v tehdejší sestavě souboru Veronika Štěpánová, Matěj Ryšánek a David Velčovský).

Během Davidových studií se tvorba mírně zpomalila. Byl ale prostor učit se a sbírat staré loutkářské knihy, texty a alespoň teoreticky se ve svém oboru vzdělávat.  Věnoval se občasnému hraní představení pro děti, ale jako sólový loutkář - divadlo jednoho herce.

Zlom nastal v roce 2009, kdy jej kontaktovala paní Renáta Polmanová ze ZŠ Heyrovského v Brně s myšlenkou realizovat "worshop" o loutkách v jedné třídě na prvním stupni. David nabídku přijal a zúročil tak veškeré své poznatky z oblasti loutkového divadla. Vysvětlil dětem základní typy a druhy loutek, názorně jim ukázal, jak loutky fungují
a zde začíná nejen zrod projektu Loutkový svět (dříve nazývaný Loutkosvět), ale také zrod loutky Strašfuňáka (nazývaného do roku 2014 Fašfuňák), která vznikla jako prototyp loutky "muppet".

První představení se Strašfuňákem s názvem Pohádkový express bylo uvedeno
15. února 2009 v loutkovém sále KDPB v Havířově. Zde také poprvé zazněla pohádka Čvachty, čvachty, žbluňk, žbluňk a Císařův čtvereček.

Oficiální vznik projektu Loutkový svět je datován do období ledna 2011, kdy vzniká základní koncept propojením archivu loutkářských knih, výstav, výtvarných dílen
a autorského loutkového divadla.

V roce 2013 se k tomuto projektu, schválením valné hromady o.s. Miniteatro, připojuje také festival nezávislých profesionálních divadel hrajících pro děti MINITEATRO Jiřího Tibitanzla.

Na počátku roku 2014 je název přejmenován na Loutkový svět a s ním vzniká
i profesionální loutkové divadlo. Vzniká také další divadelní scénář k pohádkovému příběhu Suvelíčkovo okurkové dobrodružství autorů Davida Velčovského, Martina Matouška a Evy Mlčákové. Martin Matoušek v tomtéž roce vytváří plakáty
k inscenacím Suvelíčkovo okurkové dobrodružství a Jak Suvelíček ke kocourovi přišel

V polovině roku 2014 dochází ke spolupráci s KC Cooltour, kde se realizují představení Strašfuňákovy pohádky a Jak Suvelíček ke kocourovi přišel.

V srpnu 2015 je navázána spolupráce s KZ Gama, kde by mohl (konečně) celý projekt dostat reálnou podobu.

Dne 26. června 2016 je spuštěn oficiální web loutkovysvet.cz.

Důležité datum je 22. října 2016! Jde totiž o slavnostní zahájení první sezóny divadélka Loutkový svět v KZ Gama a vůbec! :) Držte nám palce! Možná se plní sen a jste u toho ;)

K Davidovi Velčovskému se v říjnu 2016 přidává Kateřina Svobodová a začíná se psát nová historie, protože do divadla přichází člověk znalý a zkušený z oblasti divadla.

 

 
 

Divadlo Loutkový svět, Gen. Píky 2975/13A, Moravská Ostrava - Přívoz     E-MAIL:  loutkovysvet@gmail.com   TEL.:   +420 739 171 998